Keurmerken

Wij dragen trots onderstaande keurmerken.


Keurmerk ABU logo

ABU

Wij zijn lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. Dat is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van ruim 150 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en grootbedrijf van de uitzendbranche. (www.abu.nl)

Keurmerk NEN 4400-1 logo

NEN 4400-1

Wij zijn gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm. Die bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

Keurmerk VRO Certificatie logo

VRO Certificatie

De Stichting Normering Arbeid controleert ons op nakoming van onze verplichtingen en geeft haar VRO certificaat af bij nakoming. Hiermee bent u er zeker van dat de fiscus u niet benadert voor aansprakelijkstelling en boetes bij het uitbesteden van werk. Immers, u heeft de zekerheid dat wij het hebben geregeld zoals het hoort. U vindt deze erkenning terug in het Register Normering Arbeid. (www.normeringarbeid.nl)

Keurmerk Erkend Leerbedrijf logo

Erkend Leerbedrijf

Wij zijn een door stichting ECABO erkend leerbedrijf en hebben daarmee de mogelijkheid om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs. De MBO-opleidingen waarvoor de erkenning geldt, staan vermeld in het register erkende ECABO-leerbedrijven.

Keurmerk SNA Keurmerk logo

SNA Keurmerk