ABU

Wij zijn lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. Dat is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van ruim 150 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en grootbedrijf van de uitzendbranche. (www.abu.nl)