VRO Certificatie

De Stichting Normering Arbeid controleert ons op nakoming van onze verplichtingen en geeft haar VRO certificaat af bij nakoming. Hiermee bent u er zeker van dat de fiscus u niet benadert voor aansprakelijkstelling en boetes bij het uitbesteden van werk. Immers, u heeft de zekerheid dat wij het hebben geregeld zoals het hoort. U vindt deze erkenning terug in het Register Normering Arbeid. (www.normeringarbeid.nl)